Ordinačné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:30 hod, 12:30 - 13:30 hod - hyg. prestávka

Utorok 7:30 - 12:45 hod

Streda 8,30 - 14:00 hod

Štvrtok 10:45 - 16:00 hod

Piatok 7:30 - 12:30 hod

PORADŇA : Pondelok 13:30 - 15:30 hod

Návštevy novorodencov : Streda - 14:00 - 15:00, Piatok - 12:30 - 13:00

Úvod

  • MUDr. Snopková s.r.o. Detská ambulancia Košice – obvod.č. 7, Tr. SNP 1 v Košiciach
  • – poskytujeme liečebno-preventívnu starostlivosť pre deti a dorast od narodenia do 28 rokov života
  • – naša ambulancia sa nachádza na sídlisku Terasa v priestoroch Detskej polikliniky Detskej fakultnej nemocnice na Tr. SNP 1 v Košiciach
  • – výhodou polohy našej ambulancie je možnosť komplexného riešenia pacienta v priestoroch budovy
  • – odborné ambulancie /ORL,kardio,neurol,gastro,ortoped,alergo,pľúcne,infekčné, nefrol, urol, reumatol.,metabol,psychol, psychiatr./
  • – parkovanie pred budovou, bezbariérový prístup