Ordinačné hodiny

Pondelok 7:30 - 12:30 hod, 12:30 - 13:30 hod - hyg. prestávka

Utorok 7:30 - 12:45 hod

Streda 8,30 - 14:00 hod

Štvrtok 10:45 - 16:00 hod

Piatok 7:30 - 12:30 hod

PORADŇA : Pondelok 13:30 - 15:30 hod

Návštevy novorodencov : Streda - 14:00 - 15:00, Piatok - 12:30 - 13:00

Spádová oblasť: MČ Západ – Tri Hôrky, Narcisova, Idanská, Jazmínova, Bernoláková, Matuškova, Orgovánová, Muškátová, Pražská, Śafárikova tr, Humenská

Prijímame pacientov aj mimo spádovej oblasti.