Dovolenka

– v čase dovolenky zastupuje obv.č.6 – MUDr. Salzerová M. s rovnakými ordin.hodinami, t.č. 6444401

- termíny letnej dovolenky:

23.3.2018

23.4 - 27.4.2018

16.7. - 3.8.2018

20.8. - 31.8.2018

11.10. - 12.10.2018