Dovolenka

– v čase dovolenky zastupuje obv.č.6 – MUDr. Salzerová M. s rovnakými ordin.hodinami, t.č. 6444401

- termíny letnej dovolenky:

28.4.2017 - 5.5.2017

26.6.2017 - 14.7.2017

7.8.2017 - 18.8.2017