Ordinačné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:30 hod

Utorok 7:30 - 13:00 hod

Streda 8:30 - 14:00 hod

Štvrtok 10:30 - 16:00 hod

Piatok 7:30 - 12:30 hod

PORADŇA : Pondelok 13:30 - 15:00 hod

Návštevy novorodencov : Pondelok - 15:00 - 16:00, Utorok - 13:00 - 14:30, Štvrtok - 16:00 - 17:00

Posudková činnosť : Pondelok - 12:30 - 13:30, Streda - 07:30 - 08:30, Štvrtok - 09:00 - 10:30

Úvod

  • MUDr. Snopková s.r.o. Detská ambulancia Košice – obvod.č. 7, Tr. SNP 1 v Košiciach
  • Pre viac informácií o Korone a súvisiace dokumenty navštívte záložku:
    Info
  • – poskytujeme liečebno-preventívnu starostlivosť pre deti a dorast od narodenia do 28 rokov života
  • – naša ambulancia sa nachádza na sídlisku Terasa v priestoroch Detskej polikliniky Detskej fakultnej nemocnice na Tr. SNP 1 v Košiciach
  • – výhodou polohy našej ambulancie je možnosť komplexného riešenia pacienta v priestoroch budovy
  • – odborné ambulancie /ORL,kardio,neurol,gastro,ortoped,alergo,pľúcne,infekčné, nefrol, urol, reumatol.,metabol,psychol, psychiatr./
  • – parkovanie pred budovou, bezbariérový prístup