O nás

MUDr. Snopková Jana – všeobecný lekár pre deti a dorast

 

1.atestácia – pediatria

2.atestácia – pediatrická pneumológia a ftizeológia / detské pľúcne/

– 10 rokov praxe v detskej nemocnici

– odborný pohľad na pacienta z pohľadu pľúcneho lekára / popis RTG H, liečba pľúcnych ochorení/

 

Domonkošová Hedviga – detská sestra