Informácie

Požiadavky hlavného hygienika, ktoré musíme všetci dodržiavať:

Viac informácií o požiadavkách získate kliknutím sem.

V súvislosti s výskytom nového koronavírusu 2019-nCoV bola na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach pre verejnosť zabezpečená telefonická linka "call centrum" na telefónnom čísle 0918 389 841 a e-mail adresa koronavirus@ruvzke.sk.

Viac informácií o Korone získate kliknutím sem.

Odporúčanie pre rodičov súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19

Čo mám robiť ak som COVID 19 pozitívny?

Čo mám robiť ak som bol v úzkomkontakte s COVID 19

Poučenie pre osoby s pozitívnym výsledkom vyšetrenia a osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti:
Musíte zostať v DOMÁCEJ IZOLÁCII a aj ostatní členovia spoločnej domácnosti v KARANTÉNE minimálne 14 dní (aj keď boli testovaní ako negatívni).
 • - Informujte o pozitivite Vášho všeobecného lekára (v prípade detí všeobecného lekára pre deti a dorast), alebo lekára miestne príslušného VUC, ak Váš lekár nie je k dispozícii.

 • Už pri miernych klinických príznakoch bezodkladne telefonicky kontaktujte svojho príslušného všeobecného lekára, dohodnite sa na ďalšom postupe a dodržujte jeho pokyny, najmä ohľadom liečby.

 • -Ak máte závažné príznaky: opakované vzostupy teploty nad 39 st. C, ťažkosti s dýchaním, tlak alebo bolesť na hrudníku, volajte záchrannú zdravotnú službu – č. 155.

 • -Informujte o svojej pozitivite všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte 2 dni pred odberom výteru z nosohltana (alebo pre začiatkom klinických príznakov, ak tieto vznikli ešte pred odberom). Všetky kontakty musia ostať v karanténe (aj v prípade negatívneho výsledku v čase práve prebiehajúceho testovania) 14 dní od kontaktu s Vami. Za úzky kontakt sa považuje osobný kontakt dlhší ako 15 minút vo vnútornom priestore a bez ochrany horných dýchacích ciest.

 • -Vaša domáca izolácia trvá minimálne 14 dní od odberu na COVID-19, pokiaľ sa v posledných troch dňoch tejto doby nevyskytol ani jeden z klinických príznakov ochorenia (teplota, kašeľ, dýchavičnosť, strata čuchu, strata chuti....). O konečnej dĺžke karantény rozhodne Váš všeobecný lekár.

 • - Karanténa osôb žijúcich s Vami v spoločnej domácnosti trvá po celú dobu Vašej izolácie. (Odporúčame im prihlásiť sa na testovanie prostredníctvom web-stránky korona.gov.sk link: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php, najskôr na 8. deň od kontaktu s Vami. Aj v prípade negatívneho výsledku však ostávajú v karanténe počas celej doby Vašej izolácie).

 • - Ak ste COVID-19 pozitívny, Vy ani osoby žijúce s Vami v spoločnej domácnosti a Vaše úzke kontakty nesmiete opustiť miesto, kde ste sa rozhodli zdržiavať počas izolácie a karantény, okrem: prípadu núdze, pri potrebe základnej zdravotnej starostlivosti. Nesmiete: chodiť na verejné miesta, kultúrne spoločenské a športové udalostí, ani sa zúčastňovať súkromných akcií (rodinné oslavy, a pod. s výnimkou pohrebov), používať hromadnú dopravu alebo taxík, nikoho navštevovať, prijímať návštevy.

 • - Vstup do domu/bytu, kde ste v izolácii, majú len: osoby, ktoré tam bývajú, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v prípade potreby.

 • - Ak bývate v rodinnom dome, môžete ísť do svojej súkromnej záhrady alebo na dvor. Ak bývate v byte, môžete ísť na súkromný balkón.

 • - V prípade, že potrebujete kúpiť potraviny, iný tovar a lieky, požiadajte inú osobu o pomoc (ktorá nie je v karanténe), aby Vám doniesla nákup k Vašim vchodovým dverám.

 • - Nákup si môžete objednať aj telefonicky alebo e-mailom. V prípade núdze môžete opustiť izoláciu pri zabezpečovaní nevyhnutných životných potrieb s prekrytými hornými dýchacími cestami respirátorom FFP2 bez výdychového filtra a dodržaním hygieny rúk.

 • - Viac informácií o aktuálnych vyhláškach a opatreniach na stránkach:
www.korona.gov.sk, www.uvzsr.sk.
Poučenie pre osoby s negatívnym výsledkom vyšetrenia : Správajte sa zodpovedne, dodržujte všetky odporúčania:
 • - noste rúško
 • - dodržujte odstupy
 • - používajte dezinfekciu na ruky
 • - často vetrajte priestory, kde sa zdržiavate
 • - čo najviac obmedzte stretávanie sa s inými ľuďmi – aj v exteriéri

 • - Váš negatívny test neznamená, že nie ste infikovaný, môžete už byť v inkubačnej dobe

 • - Sledujte svoj zdravotný stav a aj pri miernych klinických príznakoch (teplota, kašeľ, strata čuchu, strata chuti, dýchavičnosť....) bezodkladne kontaktujte telefonicky svojho príslušného všeobecného lekára, dohodnite sa na ďalšom postupe a dodržujte jeho pokyny.

 • - Ak ste boli v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou (2 dni pred jej pozitívnym testovaním alebo pred začiatkom jej klinických príznakov), musíte ostať v karanténe, aj keď výsledok Vášho vyšetrenia pri aktuálne prebiehajúcom testovaní bol negatívny.

 • - Odporúčame Vám opakovane sa zúčastniť testovania najskôr na 8. deň od kontaktu s pozitívnou osobou. Za úzky kontakt sa považuje osobný kontakt dlhší ako 15 min. bez ochrany horných dýchacích ciest vo vnútornom priestore.

 • - Vaša karanténa trvá minimálne 14 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou, a to aj v prípade, že Váš test bol na 8. deň od kontaktu s pozitívnou osobou negatívny.

 • - Informujte o svojom kontakte Vášho všeobecného lekára (v prípade detí všeobecného lekára pre deti a dorast) alebo lekára miestne príslušného VUC, alebo miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva


Dôležité čísla:

112

Integrovaný záchranný systém SOS

155

Rýchla zdravotnícka pomoc

158

Polícia

055/16183, 6434165

Lekárska služba prvej pomoci Toryská l, Košice

18 155

Letecká záchranná služba

18 300

Horská záchranná služba

18 900

JEFTA, GSM: 0905/712 002 , 0905/712 020 , non-stop

116 111

Linka detskej istoty

0800-11 78 78

Linka detskej dôvery

02/ 54 77 41 66

Toxikologické informačné centrum (24 hod denne)

150

Hasiči

159

Mestská polícia