Informácie

Dôležité čísla:

112

Integrovaný záchranný systém SOS

155

Rýchla zdravotnícka pomoc

158

Polícia

055/16183, 6434165

Lekárska služba prvej pomoci Toryská l, Košice

18 155

Letecká záchranná služba

18 300

Horská záchranná služba

18 900

JEFTA, GSM: 0905/712 002 , 0905/712 020 , non-stop

116 111

Linka detskej istoty

0800-11 78 78

Linka detskej dôvery

02/ 54 77 41 66

Toxikologické informačné centrum (24 hod denne)

150

Hasiči

159

Mestská polícia