Informácie

V súvislosti s výskytom nového koronavírusu 2019-nCoV bola na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach pre verejnosť zabezpečená telefonická linka "call centrum" na telefónnom čísle 0918 389 841 a e-mail adresa koronavirus@ruvzke.sk.

Viac informácií o Korone získate kliknutím sem.

Odporúčanie pre rodičov súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19

Čo mám robiť ak som COVID 19 pozitívny?

Čo mám robiť ak som bol v úzkomkontakte s COVID 19

Dôležité čísla:

112

Integrovaný záchranný systém SOS

155

Rýchla zdravotnícka pomoc

158

Polícia

055/16183, 6434165

Lekárska služba prvej pomoci Toryská l, Košice

18 155

Letecká záchranná služba

18 300

Horská záchranná služba

18 900

JEFTA, GSM: 0905/712 002 , 0905/712 020 , non-stop

116 111

Linka detskej istoty

0800-11 78 78

Linka detskej dôvery

02/ 54 77 41 66

Toxikologické informačné centrum (24 hod denne)

150

Hasiči

159

Mestská polícia