Očkovanie

– poskytovanie vždy aktuálnych infomácií o povinnom očkovaní a možnostiach odporúčaných očkovaní

– aktívne vyhľadávanie a predvolávanie pacientov na preventívne prehliadky a povinné očkovanie

Odporúčané očkovania: www.sprievodcaockovanim.sk